PRESS RELEASE ENGAGED IN EQUALITY – Conference on gender-based violence in teenage relationships

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΥΜΑΤΩΝ
January 10, 2024
FGM Webinar Ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον Ακρωτηριασμό Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων
March 21, 2024

[Ακολουθούν Ελληνικά]

Why are we seeing more and more incidents of violence in relationships between minors? How can students navigate a reality where violence against women and girls is now an epidemic? What is the role of the school? How can we, through innovative methods, support adolescent children to challenge norms and fight for gender equality? What is the real impact of such an EU project?

-------

These were the key questions we addressed at the Participation in Equality conference, held on 19 January 2024 in Nicosia. The Mediterranean Institute for Gender Studies presented the European project "Engaged in Equality", which addresses gender-based violence in adolescent relationships, with the participation of three high schools from Cyprus, alongside 13 other schools in Spain, Italy, Slovenia and Austria.

The first part of the conference included a review of the project as well as a screening of the awareness campaign on addressing violence in teenage relationships prepared by the participating students as part of the project activities. This was followed by a panel on gender-based violence in teenage relationships and the role of the school, where a representative from the Ministry of Education, Sports and Youth, a representative of the teachers/SEA Counsellors, a representative from the Acropolis High School Parents'; Association and a representative from the student community discussed on stage. The audience had the opportunity to ask the speakers questions.

Immediately after the break, the participants were divided into students and adults - the first group had the opportunity to take part in a training exercise on dealing with violence in adolescent relationships, guided by the Institute's team. At the same time, in another space, the director of MIGS presented mechanisms for managing incidents of abuse, giving parents/guardians, teachers, public officials, policy makers and other experts the opportunity to learn, reflect and discuss.

We leave you with a highlights reel of the day below (in Greek) here

Find the videos created by the students as part of the awareness raising campaign here


Γιατί βλέπουμε ολοένα και περισσότερα περιστατικά βίας στις σχέσεις μεταξύ ανηλίκων; Πώς μπορούν οι μαθητές και οι μαθήτριες να πορευτούν σε μια πραγματικότητα όπου η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών είναι πλέον επιδημία; Ποιος είναι ο ρόλος του σχολείου; Πώς μπορούμε, μέσα από καινοτόμες μεθόδους, να υποστηρίξουμε τα έφηβα παιδιά να αμφισβητήσουν τις νόρμες και να αγωνιστούν για την έμφυλη ισότητα; Ποιος είναι ο πραγματικός αντίκτυπος ενός τέτοιου προγράμματος;

----------

Αυτά ήταν τα βασικά ερωτήματα που μας απασχόλησαν στο συνέδριο «Συμμετοχή στην Ισότητα», που πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2024 στη Λευκωσία. Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου παρουσίασε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα " Engaged in Equality ", το οποίο καταπιάνεται με την έμφυλη βία στις εφηβικές σχέσεις, με τη συμμετοχή τριών Γυμνασίων από την Κύπρο, παράλληλα με 13 άλλα σχολεία σε Ισπανία, Ιταλία, Σλοβενία και Αυστρία.

Στο πρώτο μέρος του συνεδρίου, έγινε η ανασκόπηση του προγράμματος καθώς και η προβολή της ενημερωτικής καμπάνιας για την αντιμετώπισης της βίας στις εφηβικές σχέσεις που ετοίμασαν τα συμμετέχοντα παιδιά ως μέρος των δραστηριοτήτων του προγράμματος. Ακολούθησε πάνελ με θέμα την έμφυλη βία στις εφηβικές σχέσεις και τον ρόλο του σχολείου, όπου συζήτησαν επί σκηνής εκπρόσωπος από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών/Σύμβουλων ΣΕΑ, εκπρόσωπος από το Σύνδεσμο Γονέων Γυμνασίου Ακρόπολης και εκπρόσωπος από τη μαθητική κοινότητα. Το κοινό είχε την ευκαιρία να θέσει ερωτήματα στους/στις ομιλητές/τριες.

Αμέσως μετά το διάλειμμα, οι συμμετέχοντες/-ουσες διαχωρίστηκαν σε ανήλικους και ενήλικες – η πρώτη ομάδα είχε την ευκαιρία να λάβει μέρος σε εκπαιδευτική άσκηση με θέμα την αντιμετώπιση της βίας στις εφηβικές σχέσεις, με την καθοδήγηση της ομάδας του Ινστιτούτου. Παράλληλα, σε άλλο χώρο, η διευθύντρια του MIGS παρουσίασε μηχανισμούς για διαχείριση περιστατικών κακοποίησης, δίνοντας την ευκαιρία σε γονείς/κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς, λειτουργούς δημόσιων αρχών, υπεύθυνους/ες χάραξης πολιτικής, λοιπούς/ες εμπειρογνώμονες/ισσες να μάθουν, να προβληματιστούν και να συζητήσουν.

Δείτε το βίντεο με αποσπάσματα του τελικού συνεδρίου “Συμμετοχή στην Ισότητα” εδώ

Βρείτε τα βίντεο των μαθητριών/ων στο σύνδεσμο εδώ