FEM-UNITED για την Πρόληψη της Γυναικόκτονίας στην Ευρώπη

artemis
The European Protection Order as a means of protecting victims of gender-based violence A transnational seminar
July 8, 2021
FEM-United Stakeholder Meeting
September 15, 2021

Στα πλαίσια του έργου FEM-UNITED για την Πρόληψη της Γυναικόκτονίας στην Ευρώπη πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση εμπλεκόμενων φορέων η οποία διοργανώθηκε από το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου μαζί με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στις 3 Σεπτεμβρίου 2021.

Γυναικοκτονία είναι η ανθρωποκτονία γυναικών από πρόθεση, επειδή είναι γυναίκες. Η γυναικοκτονία δεν είναι μόνο η πιο ακραία εκδήλωση έμφυλης βίας κατά των γυναικών, αλλά και η πιο βίαιη εκδήλωση έμφυλης διάκρισης και ανισότητας.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η παρουσίαση των στόχων και κύριων δράσεων του Έργου, τα συνοπτικά αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την έκταση και τις μορφές των γυναικοκτονιών στην Κύπρο, και συζήτηση τρόπων αποτελεσματικής διαχείρισης της συντροφικής/ενδοοικογενειακής βίας (DV/IPV), καθώς και πρόληψης της γυναικοκτονίας.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν, η Πρόεδρος της Βουλής κ. Αννίτα Δημητρίου, η Επίτροπος Νομοθεσίας κ. Λουΐζα Ζαννέτου, ο Βουλευτής κ. Γιώργος Κουκουμάς, εκπρόσωπος του Γραφείου της Επίτροπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Γραφείου της Επιτρόπου για τα Δικαιώματα του Παιδιού, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, της Αστυνομίας Κύπρου, της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια, του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια.

Τα αποτελέσματα της έρευνας για τη γυναικοκτονία στην Κύπρο παρουσιάστηκαν από την Δρ. Χριστιάνα Κούτα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Με βάση τα ποσοτικά δεδομένα που συλλέχθηκαν, τα βασικά χαρακτηριστικά της γυναικοκτονίας στην Κύπρο είναι: (i) η πλειοψηφία των γυναικοτονιών διαπράχθηκαν στο πλαίσιο της συντροφικής/ενδοοικογενειακής βίας (ii) όλοι οι δράστες ήταν άνδρες (iii) η πλειοψηφία των θυμάτων ήταν γυναίκες με μεταναστευτικό υπόβαθρο ή καθεστώς (iv) η πλειοψηφία των δραστών ήταν Κύπριοι υπήκοοι.

Η συζήτηση μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό στον τρόπο με τον οποίο οι υπηρεσίες μπορούν να βελτιώσουν τη διαχείριση των περιπτώσεων DV/IPV, καθώς και στους τρόπους με τους οποίους το έργο FEM-United μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη εργαλείων και μέτρων για την πρόληψη της γυναικοκτονίας στην Κύπρο.

Μέσα από τη συζήτηση προέκυψαν τα ακόλουθα βασικά ζητήματα :

• Η ανάγκη για συστηματική συλλογή δεδομένων σχετικά με τη βία κατά των γυναικών και τη γυναικοκτονία. • Συμπερίληψη του εγκλήματος της γυναικοκτονίας ως συγκεκριμένο αδίκημα στο νομοθετικό πλαίσιο. • Τυποποιημένη προσέγγιση για την εκτίμηση και αξιολόγηση κινδύνου για την πρόληψη της γυναικοκτονίας. • Πιο αποτελεσματική χρήση και παρακολούθηση των διαταγμάτων προστασίας των θυμάτων βίας. • Αναγνώριση και αντιμετώπιση της διπλής ευαλωτότητας των παιδιών θυμάτων. • Πιο αποτελεσματική συνεργασία και διυπηρεσιακός συντονισμός μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, καθώς και ενίσχυση του Σπιτιού της Γυναίκας. • Προστασία των μεταναστριών θυμάτων έμφυλης βίας και άρση της επιφύλαξης στο άρθρο 59 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης σχετικά με το καθεστώς διαμονής τους. • Επαρκής και βιώσιμη χρηματοδότηση για εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχονται από ΜΚΟ. • Θα ακολουθηθούν ακόμα δύο συναντήσεις τους επόμενους 12 μήνες για παρουσίαση και συζήτηση των δράσεων του Έργου. Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και ο σημαντικός ρόλος των ΜΜΕ.

Θα ακολουθηθούν ακόμα δύο συναντήσεις τους επόμενους 12 μήνες για παρουσίαση και συζήτηση των δράσεων του Έργου.

Το FEM-UnitED είναι ένα διετές διακρατικό έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» της ΕΕ στο οποίο συμμετέχουν 5 ευρωπαϊκές χώρες: Κύπρος, Γερμανία, Μάλτα, Πορτογαλία και Ισπανία.