Έμφυλη Βία: Πρωτόκολλα αντιμετώπισης θυμάτων, αστυνομική διερεύνηση καταγγελιών, κατάρτιση δικαστών στην έμφυλη βία και κάλυψη από τα ΜΜΕ