Διεκδικούμε την εκπροσώπηση του 100% του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου μας στα κέντρα λήψης αποφάσεων και απαιτούμε να τεθεί ως πολιτική προτεραιότητα η ισότητα των φύλων.What we doWe promote and contribute to social, political and economic projects related to gender equality and women’s rights, with a focus on the Euro-Mediterranean region.

Our projectsAt any given time, we are running a number of projects and platforms focusing on women’s rights and gender equality. Click to find out more about the projects we’ve completed as well as those we are currently running.